Artsobservasjoner

Årsmøte 2016_dagsorden

ÅRSMØTE 2016


Norsk Zoologisk Forening, Sørlandsavdelingen

(Stiftet 7. februar 1964)
Agder naturmuseum 24 januar 2017

DAGSORDEN
·         Velkommen + valg av referent + valg av tellekorps

·         Årsberetning v/ bobestyreren

·         Forslag til vedtekter for NZF – Sørlandsavdelingen – avstemning

·         Forslag til årsmøte i hovedforeningen i 2017 om endringer i kontingenten - avstemning

·         Regnskap/revisjon og Rikets Tilstand v/ Bjørn Vidar Olsson

·         Rapport fra skjøtselsgruppa, v/ Asbjørn Lie

·         Foreningshyttene!

·         Snikkedalen v/ Bjørn Vidar Olsson

·         Østre Randøya v/Hilde Skiffard


·         Sladder fra hovedforeningen v/Asbjørn Lie

·         Valg v/ Eldar Wrånes og Jørn Johnsrud

·         EventueltÅrskavalkade fra 2016 v/Hilde Skiffard


bevertning - reiks!

Ingen kommentarer: