Artsobservasjoner

Program høst 2017

Norsk Zoologisk Forening – Sørlandsavdelingen!

Program for høst & vinter 2017
Helg 22-24/9   Voksengruppas Listatur! En av foreningens gjengangerturer, som nå er å betrakte som fast inventar! Listaturen utgjør en uformell lukking av sommeren, og inkluderer derfor både gravøll og inkluderende sorgarbeid, i skjønn forening med tur på strendene, vandring på Vest-Lista, improviserte foredrag på kveldene, hensynsløse kulinariske utskeielser, naturhistorier med sannhetsgehalter grensende mot det ubetydelig og ellers hva man rekker i både dagslys og mørke på en av de fineste plassene VårHerre rakk å snekre sammen før han tok seg en hviledag. Basen vår er som alltid VillaJøllestø – siste utpost mot Vesterhavet. Mørklagt lyrikk anbefales medbrakt. Påmelding til Bobestyreren minst ei veke før (torkviljo@yahoo.com eller 95244812)!Helg 29/9-1/10 Pøbelplantehelg. Vi følger opp pøbelplantehelga fra i fjor, med fokus på å fjerne fremmede arter i og ved Buholmsanden på Østre Randøya. Pøbelplanteprosjektet får vi støtte til fra botanisk forening, men som i fjor kombinerer vi dette med marin kartlegging. Dvs fisking med garn, strandnot-trekk og roting rundt i fjæra. Konkret skal vi år også fjerne litt sitkagran, i tillegg fil å følge opp med bekjempelse av platanlønn og rynkerose. Det blir altså et tverrfaglig opplegg med sosial samvær (mat og drikke) kartlegging, praktisk skjøtsel og bekjemping av fremmede arter. Vi trenger påmelding på grunn av overnatting (foreningshytta), og transport – og mat som vi blir sponset med av pøbelplanteprosjektet, trolig sjømat (ræger ol). Ta kontakt med Asbjørn på asbjorn.lie@uia.no. for info. Du kan bli med på hele eller komme på dagbesøk, si fra om du kan bidra med båttransport eller annet utstyr. Påmelding senest 26. september.Tirsd. 17/10     Kortreiste foredrag! Zoologisk forenings medlemmer er notorisk kjent for sine besøk i hi & hytte, og det er ikke den bever eller grevling her i distriktet som ikke besidder berettiget frykt for å få en telelinse stukket opp i trynet ved første forsøk på å bevege seg ut av hulen. En positiv bivirkning av denne frykten er at foreningens medlemmer har sikret seg terrabytes av spennende naturopplevelser som nå er rekende rundt i diverse skyer. Ikveld tar vi et lite dykk inn i skyene, og ber noen av våre mest aktive kamerister vise oss fra siste års naturopplevelser; Bjørn Vidar Olsson, Arvid Anthonsen, Hilde Skiffard, Asbjørn Lie, Lilian Tveit og Arvid Kvarenes åpner noen av dørene til naturens mange gilde rom for spennende gløtt! 


Tirsd. 21/11     Leppefisk! De siste årene har Sørlandsavdelingen hatt stadig større fokus på marin biologi og hva-lever-i-tangen –foredrag. Disse har vært dødspoppis, og vi fortsetter dette med et faglig dypdykk inn i en gruppe som alle har vært borte i og nesten ingen vet noe om; hvordan lever leppefiskene våre, bergnebb, rødnebb & blåstål, berggylte, grøngylte og disse andre rare, og hva skjer når millioner av disse tas ut av tangområdene nede hos oss og ferjes til vestlandet for å plukke lus på laksen? Har vi igjen startet et stort økologisk eksperiment med lukkede øyne? Forsker Kim Halvorsen ved Havforskningsinstituttets stasjon på Flødevigen har konsentrert seg om grøngylt, en av de mest eksotiske av leppefiskene hva gjelder levevis og ikke minst kjønnsliv, og den arten som nå mer enn noen fiskes intensivt for bruk i lakselusbekjempelsen. Velkommen til marint møte tett opptil forsknings-fronten!Sønd 26/11     Førjulsstemning på museet! I denne vinterdepresjonenes tid forbarmer Zoologisk Forening seg over både frittgående mindreårige ikke-medlemmer og medlemsmassen (hvor for øvrig begrepet ”mindreårig” ansees dekkende for alle under seksti…) og vi arrangerer Zoologisk stand på Juleverkstedet på Agder Naturmuseum. Juleverkstedet er en årviss foreteelse hvor museet inviterer alle naturforeningene sine til å skape liv og røre ute og inne på museet. Vaffel & pepperkakefaktoren er høy, og Zoologisk stiller mannsterke (det betyr at DU må bli med!) med komplett fabrikk for flaggermuskasse-produksjon hvor man kan snekre sin egen flaggermuskasse og gi til tante Agathe, som for øvrig likner på en, og ellers dele ut sirupsnipper, sludre med naturinteresserte, verve medlemmer, forklare at Rudolf ikke kan lande på tak med bratt takvinkel enn tredve grader, og ellers váke rundt på museet og bli kjent med de andre foreningene. En hyggelig og nyttig treff for alle sammen, så ta med varmedressen (NZF blir oftest tildelt plass utendørs…) termos og godt humør og bli med på festlig lag i NerdeVille! Opplæring i flaggermus-kasseproduksjon, salg & service blir gitt på stedet! Ta kontakt med Bobestyrer eller Arvid Anthonsen for info!  Tirsd. 24/1/17  Årsmøte! Et traurig men nødvendig innslag i alle foreninger med sine statutter i behold. Vi letter byrden ved å minimalisere ”dei faste påstane” (årsberetning, regnskap, valg) til et absolutt minimum, mens plass til bespisning (Pandalus borealis with friends), sludring og ikke minst - årskavalkade i Hilde Skiffards regi gis hensynsløs stor plass! Som vanlig BINDENDE PÅMELDING 1 uke før, og som vanlig er antakelig antall påmeldte akkurat ½ av de som faktisk kommer og forventer at de er regnet med… Vi sees uansett!     
Møtene holdes på Agder naturmuseum – Gimle gård kl 18.30 om ikke annet er nevnt!

__________________________________________________________________________
Andre aktiviteter å sånn – Asbjørn Lie informerer!

Slåttemarksprosjektene
Skjøtsel av slåtteengene fortsetter som i fjor i Holskogen, Vågsbygd, på Flekkerøya og Østre- Randøya. Vi er godt i gang, men det hadde vært hyggelig å se flere av dere. Planen er å gjøre opp økonomien for tidligere år, og at vi fra i år foretar sluttoppgjør årvis. Hyggelig å delta i arbeidet med å ta vare på biologisk mangfold – ved å restaurere og drifte flotte blomsterenger med et rikt biologisk mangfold. Kontaktperson: Asbjørn Lie  asbjorn.lie@uia.no

Kartlegging av arter
Det tverrfaglige kartleggingsprosjektet, støttet av SABIMA, hvor vi kartlegger alt fra planter, sopp til fugler insekter, vi har både marin kartlegging med strandnottrekk. Vil du bli med kontakt med Asbjørn på asbjorn.lie@uia.no. Herpetilkartlegging (reptiler og amfibier) er en del av prosjektet, men her er Beate Strøm Johansen kontakt: beate.johansen@uia.noForeningshyttene!!

Zoologisk forening er ingen stor ressurs hva gjelder jordisk gods, men har underlig nok - i tillegg til en kaffitrakter og et knippe flaggermusdetektorer – også et par hyggelige eiendommer til disposisjon! Disse brukes til aktiviteter i foreningsregi og disponeres f.ø. av medlemmene til zoologiske turer!

Den første eiendommen vi fikk bruksrett til, er Snikkedalen sør i ytre Drangsvann i Randesund. Denne ligger bare 500m fra Rona senter, og brukes til uformelle onsdagstreff fastsatt etter innfallsmetoden. Her er for sludring og kaffi viktige ingredienser, dugnad viktig nødvendighet! Snikkis er dessuten åsted for en usømmelig mengde bilder av småfugl og ekorn (som besøker hva som er en av byens best betjente fóringsplasser). Fuglefóring og fotografering styres av Bjørn Vidar Olson, så pip til han dersom du trenger slot-tid for beste fotoplass! Kaffitreffene bestyres av bobestyrer; ta kontakt for varsling ved neste snikkis!!   

I tillegg til Snikkedalen, så deler NZF, NOF & botanisk forening på en hytte på Randøya! Denne perlen er glimrende for foreningsaktiviteter med utgangspunkt i skjærgården, og er selvsagt betjent på Randøyadagen som avholdes i juni hvert år. Nå i høst er PøbelPlantehelgen en glimrende anledning til både å bli kjent med Randøya, hytta og Pøblene!


__________________________________________________________________________________


Styret består i 2017 av;

Bobestyrer/leder Tor Kviljo (95244812)           Nestleder Lars Jøran Sundsdal (93258697)
Styremedlem Ann-Elin Synnes (93203914)    Styremedlem Arvid Anthonsen (9904979     Styremedlem Bjørn Haugerud (91670665)               Kasserer Nils Arnt Nilsen (92641204)
              

Snailmail: NZF Sørlandsavdelingen v/Nils Arnt Nilsen, Teglverksvei 30, 4632 KRISTIANSAND

Ingen kommentarer: