Artsobservasjoner

mandag 29. august 2016

Listaturen er under igangsveiving! 

 Sesså - da er det altså avsluttende kalenderarbeider på august før man om noen få dager åpner september og det er på tide å igangsette høstdepressjonen! Som oppstart til denne overgangen anbefales deltagelse på NZF's Listatur til Jølle nå helgen 2-4/9 for fellesskap med andre deprimerte. Kontakt bobestyrer for medhiving på høstens høydepunkt! Fra programmet saxes følgende nøkkelinfo om dette tradisjonelle evenementet! For ordens skyld treffes Bobestyrer på 95 24 48 12. Voksengruppas Listatur! Gjennom en enkel tildragelse i Foreningens Sveitservilla på Jøllestø helt vest på Lista åpnes officielt høsten. Med 10 sengeplasser, velutstyrt kjøkken, strandvandring, havsudsikt, kveldssol, trekkfugl, teleobjektiver, stettglass og oppvarmede tallerkener beredes grunnen til flotte dags- og kveldsopplevelser!  Ydderligere informasjoner så vel som påmelding rettes til Bobestyreren, som også besørger koordinering og samkjøring av den motoriserte delen av medlemsmassen, noe som betyr at også bilfrie medlemmer er hjertelig velkommen til å hive seg med!


 

mandag 25. juli 2016

Et flott insekt

Kan noen hjelpe meg med å artsbestemme dette insektet?
Størrelse: Som en vannymfe. Og jeg trodde først det var en vannymfe eller en øyenstikker, men da jeg kom hjem ble jeg usikker.
Den ble sett i noe kratt ved en skogsbilveg i Songdalen, ikke langt fra Bergstølhytta. Den ble sett 2. juli i år. Se også http://gislesnaturblogg.blogspot.no/2016/07/blabr.html.

torsdag 14. juli 2016

Marin kartleggingstur til Kvarodden søndag 17. juli kl 10


Hei her er Ann-Elin Synnes og Lillian Tveit gått i vannet for å kartlegge livet under vann. Bildet er tatt av Kristoiffer Bøhn under en kartleggingstur til Oksøy i fjor.

Det bli ny felles kartleggingstur på til søndag (17. juli) hvor dykkererne på bildet og flere til  blir med. Denne gang drar vi til friluftsområdet på Kvarenes. Ta med dykkerutstyr/snorkleutstyr eller bare bli med på land for å kikke nærmere på det vi henter opp fra dypet, eller finner i fjæra. Vi planlegger videre framdrift i kartleggingsprosjektet der vi har fått støtte fra SABIMA (samarbeidsrådet for biologisk mangfold). Vi ser mer på utstyrsbehov og veien videre!

Vi har videre utover sommeren og tidlig høst planer om ei kartleggingshelg første eller andre helga i august (trolig på Østre Randøya). Tredje helga i august drar flere av oss på kurs i Drøbak (marin kartlegging - sjekk eventuelt på SABIMAS hjemmeside om det er flere ledige plasser!). Tidlig i september 2.-4. september skjal vi se på vannplanter i rike kulturlandskapsjøer - Gillsvann i Kristiansand på lørdagen og Nesheimvann på Lista søndag. Dette går i regi av botanisk forening og Honorata Kaja Gadjet fra NBF og Per Arvid Åsen fra Agder naturmuseum blir med.

23. - 24. september setter vi fokus på fremmede bartrær  og andre fremmede arter som også er en prioritert tema i årets kartleggingsprosjekt. Igjen blir Honorata fra NBF med.

Sopp, insekter er også temaer i året kartlegging, i tillegg til terne- og sjøfuglregistreringer. Her forsøker vi å få til en del korte registreringsturer - meld i fra hvis du ønsker å bli med!

Dette får du mer informasjon om via blogg og e-post, så følg med.

Da sees vi på Kvarenes på søndag.

Mvh Asbjørn, Ann-Elin og Lillian.

PS! Ring eller send SMS til 97064081 utenom kontortid.


søndag 10. juli 2016

Innendørs-zoologi

Jeg har lyst til å tipse om MOOC-tilbudet Edex, som blant sine 102 biologi-rettede kurs har et spennende hai-kurs akkurat nå, og som skal holde kurs om dyreadferd i august. Alle kursene er på engelsk, og det er lov å bare skumme gjennom og bare se på videoene man synes er spennende. Eller man kan teste seg selv for hvert kapittel, og få vitnemål til slutt.

torsdag 7. juli 2016

Vipa en sterk truet art i kulturlandskapet

 Vipe med nyklekt kylling på Årosjordet i Søgne. Odd Kindberg har i flere år tatt kontakt med brukerene av den dyrka marka og fått til et godt samarbeid. Reirene blir nå merket og når bonden kommer med traktoren, sørger de for å ikke ødelegge reiret. Tidligere var det mindre fokus på dette og mange reir og unger ble tatt i jordbruksredskapene. Takket være Odd og de som dyrker jorda på Åros klarer ungene seg mye bedre. Odd sjekket forholdene for ei uke siden og fant hele 12 flygedyktige unger. Så bra går det ikke andre steder. På Tangvall kom det ikke en eneste unge på vingene i år.
 Litt fuktige kantsoner hvor vipemor kan ta med ungene på matjakt er bra.

Vipeungene trives godt i det aktivt brukte kulturlandskapet, spesielt der graset ikke er altfor høyt. Det er riktig trivelig å oppleve dette, også god PR for de som driver jordbruk og tar slike hensyn!.

Et tilsvarende prosjekt er satt i gang i Kristiansand.

Inspirert av Odds innsats for vipene i Søgne sendte Agder naturmuseum i samarbeid med med den lokale fugleforeningen inn søknader om vipeprosjekter i Søgne, Kristiansand, Songdalen og Vennesla. I slutten av juni fikk vi svar og støtte til prosjekter i alle disse kommunene.

For å kunne gjøre en god innsats må vi få kartlagt vipene skikkelig slik at vi kan utvide aktiviteten neste vår. 

Veldig fint hvis du har spesiell fokus på vipene og legg dine observasjoner ut på Artsobservasjon, eller tar direkte kontak med meg på e-post asbjorn.lie@kristiansand.kommune.no , ringer eller sender SMS til tlf 97064081.

Veldig spennede er det jo hvis da har sett unger eller reir i år! Meld gjerne fra om eldre observasjoner også. Da høre vi fra deg :-)

Alle fotos: Odd Kindberg.

Mvh Asbjørn Lie

torsdag 9. juni 2016

Randøyadagen - ny dato!!

Yessyess - som sikkert kjent, så lages Sørlandsavdelingens zoologiske hovedmeny (dvs programmet) en del tid på forhånd. Således var 2016 programmet ute av trykken om trent samtidig med at Nansen spente av seg skiene. Denne fremsyntheten har tidvis sine ulemper - og i dette tilfellet har altså en eller annen myndighetsperson gått bananas i kalenderen sin, og flyttet Randøyadagen fra søndag 12. juni - som vi mente det burde være (jf nevnte program...) - og til SØNDAG 19 JUNI.

Dette er jo egentlig bare flott, og betyr at du har en ekstra uke til pakking, planlegging av hva du vil bidra med og fremskaffelse av unnskyldninger til evt etterlatte som motsetter seg at du bedriver denslag aktiviteter!

Bortsett fra disse detaljene med datoen, så gjelder programmet fullt ut; det planlegges dugnad, både nedlegging av trær, maling, skraping etc. på lørdag 18 juni, dvs dagen før Randøyadagen, med overnatting for dem det passer for. Dugnaden toppes med grilling på kvelden om Vårherre og Gislefoss tillater, før Randøyadagen slår til på søndag.

Vi vil prøve å gjenta suksessen med litt marint innslag - er vi heldig får vi Eldar som kåsør i akvariet, og ellers kjøres quiz for de minste, pushes vervemateriale og (gud forby!) gamle nummer av "Fauna", serveres kaffi og tvilsomme historier.

Hiv deg med! jo flere som er med jo mer får vi gjort (på lørdag) og jo mer kan vi réke rundt til de andre aktivitetene på selve Randøyadagen og ha ferie (på søndag).

For å komme seg ut på Randøya på lørdag for å bli med på dugnad; ring bobestyreren (95244812) for avtale, hva-du-skal.-ha-med og viderekobling. 

På Søndag er det flere muligheter; det går gratis Randøya-båtskyss fra Kongshavn mellom kl 11.00 - 12.00 med retur 15.30 eller 16.30.

Pip om d er noe - sees på Randøya!! 

Bobestyraren 

  


torsdag 26. mai 2016

Fuglesang tur fra "Kjettingen" til Nygård + litt til og retur!Åtte sangglade personer møtte opp ved "Kjettingen" tirsdag 24.5. kl. 18.00 (fotografen var også med).  Det var en perfekt vårdag, det tror vi fuglene også syntes.  Det hørtes i alle fall slik ut.  Det var et sammenhengende kor av i alt 28 arter ( se turleder og dirigent Eldars notatbok nederst ).

Da snittalderen på deltagerne er godt over 30, ble det lagt inn en pause med kaffetår og oppbyggelig samtale om "faul" eller lyd av "faul".  Ikke et vondt ord ble mælt. Idyllen på bildet lyver således ikke.

Som nevnt ble det registrert sang fra 28 forskjellige arten i år, mot 32 arter i 2015.  En nedgang på 4 arter.  De aller fleste arter ble også observert visuelt, se bildet under.  Det må her nevnes at bildet er tatt under kontrollerte forhold.Som bildet under så vakkert illustrerer, førte gassen Eldar gåseflokken trygt gjennom Timenes skogen.
Artslisten ble slett ikke verst, men altså ikke så bra som i fjor. Vi håper Eldar Wrånes viderefører fuglesangturen, slik at vi møtes i 2017 ved "Kjettingen".  Klarer vi å øke ikke bare registrerte arter, men også antall observatører?