Artsobservasjoner

søndag 6. november 2016

Villreinkveld! Et dykk i villreinens historie og utfordringer ved viltforvalter Tor Punsvik.

Tirsdag 8. november kl 18.30 på Agder Naturmuseum

.....  sakset fra programmet:

Villrein! Faglig dypdykk med Viltforvalter Tor Punsvik!


Etter at et av vår mest langttravende medlemmer (Carl Erik Kilander) laget armageddon nede på Sør Georgia og utslettet reinsdyrbestanden i et hav av kruttrøyk, så sitter vi her i Agder og Sør-Norge med hva som vel nå er verdens sørligste villreinstamme (nåjah, bortsett fra noen rare skau-rein i Nord Amerika da – som tror de er elg). Og vår sørlige stamme er ikke gitt de beste betingelsene for fortsatt å overleve, i heiområder som fragmenteres stadig mer av inngrep og hvor beitene er snauspist av sau før reinen slipper til.

Knappest noen av våre har vel oversikten til å beskrive både historikken og utfordringene til villreinen som viltforvalter hos Fylkesmannen i Agder, Tor Punsvik. Vi ser frem til en svært faglig spennende kveld om en art som vi har helt spesielt ansvar i å ivareta, og hvor utfordringene står i kø! Tor har kalt foredraget; Hvordan står det til med Europas sørligste villreinstammer? Bak en nøktern tittel tror jeg vi kan vente oss et dypdykk både i dyregeografi og virkningen av moderne naturødeleggelse før kvelden er over, så møt opp til spennende fjell-kveld! ....og som et lite julegavetips; viltforvalteren har også begått bok om villreinen, så her er muligheten for å sikre seg signert julegave til seg selv eller andre! Link til boken: Fjellets nomade - villreinen


    Foto: Tor Punsvik

mandag 17. oktober 2016

Marin Kartleggingshelg og pøbelplanter på Østre Randøya 21.-23. oktober 2016

Kartlegging er viktig for å ta vare biologiske mangfoldet. Mye gjøres i offentlig regi, men også enkeltpersoner og foreninger kan gjøre en innsats. Vi i NZF har fokusert mer på dette de to siste årene, og startet opp det "ålegrasprosjektet" i 2015 hvor kartlegging i tilknytning til bekyttede lokaliteter i skjærgården ble prioritert. Vi gjennomførte også en totaltelling av makrellterne i Kristiansand sammen med NOF lokalt i dette prosjektet som ble støttet økonomisk av SABIMA. I år har vi utvidet prosjekt og fått med oss botanisk, sopp og nyttevekstforeningen, insektforeningen og NOF på et utvidet prosjekt.

Siste felles kartlegging i år blir på Randøya til helga (21.-23. oktober) med fokus på det marine, men også litt på fremmede arter i strandsonen (pøbelplanter).

Anna Blix fra SABIMA kommer på lørdag hvor vi også har fokus på fremmede arter. Ved Buholmsanden, vest på øya. Hun vil også snakke om den nye forskriften om fremmede arter og om pøbelplanteprosjektet (botanisk forening).

 Rynkerose på Buholmsanden, mat for grønnfinken, men fortrenger annen verdifull natur! Foto: Asbjørn Lie

Vi stiller med dykkere, kasterive, bunnskrape... for å samle inn planter og dyr fra havet. Vi har fått med oss Eldar Wrånes til å hjelpe oss med artsbestemmelsen. Vi lærer om hva vi skal notere før vi legger observasjonene inn i Artsdatabanken (Artsobservasjoner). Dyrene og algene leveres til Agder naturmuseum som dokumentasjon.

 Stillehavsøsters som vokser på et hjerteskjell fra Buholmsanden. Svartelistet, men også god mat? Foto Asbjørn Lie

Magne Flåten (SABIMA) kommer for å lære oss om hvordan kartlegge og legge inn i artsobservasjon - blant annet hvordan vi kan bruke Olympus TG4 som har innebygd gps. Hvordan kan vi effekt legge inn observasjoner?

Jan Stenløkk fra NZF (hovedstyret) lærer oss hvordan vi skal konservere marine dyr, og vi kikker litt på hvordan vi skal ta vare på marine alger.

Logistikk vi satser på å bruke private båter ved transport, og må derfor vite hvor mange som kommer, påmelding seinest torsdag 20. oktober.

Dersom du vil overnatte er det også mulighet for det, vi har noen plasser på egen hytte, men har også fått lov til å bruke Bymisjonens hytte som ligger like ved. 

Mat: Vi kjøper inn ræger til lørdagskvelden, vi kan kjøpe inn mat felles men kontakt oss angående dette dersom du blir med. 

Ann-Elin Synnes og Lillian Tveit blir med som dykkere.

Ann-Elin og Lillian i aksjon fra en kartleggingstur på også stiller opp igjen. Foto: Kristoffer Bøhn.


Vi setter et lite værforbehold, men så langt ser det brukbart ut (yr.no).

Felles arrangement mellom Agder botaniske forening og NZF, Sørlandsavdelingen og hovedforeningen.

Påmelding til asbjorn.lie@kristiansand.kommune.no eller på SMS til 97064081 (eller ring) - så fort som mulig og seinest torsdag kl 12.

Mvh Asbjørn Lie

mandag 10. oktober 2016

Marin aften imorgen, tirsdag 11. oktober. Nytt fra under havflaten!

Helleu folkens!

Vi starter innesesongen i zoologisk nå imorgen, tirsdag 11. oktober 18.30 med ferske nyheter fra hhv under havflaten og ved forskningsfronten.  her er essensen hensynsløst sakset fra høstens program: Marin aften! Zoologisk forenings medlemmer er belastet med et rykte om ensrettet og overdreven interesse kun for elg og andre ting som réker rundt i skogen, men dette er jo en grov feilslutning; Når vi de siste årene har hatt foredrag om saker og ting sett fra bunnen av sjøen, har dette påført foreningen betydelige kostnader i form av høye kaffiregninger som følge av usømmelig mange medlemmer på møtene. Denne tildragelsen ønskes naturligvis videreført, og vi smeller i gang med marin aften med besøk av forsker Even Moland fra havforskningsinstituttets stasjon Flødevigen. Even har arbeidet på Tvedestrandsprosjektet som med bruk av overvåkings-metoder som får CIA til å virke som amatører har avlurt spesielt sjøauren for fete hemmeligheter! Som enhver seriøs forsker så setter Even en nøktern og ørkentørr tittel på sitt foredrag, som dermed får officiell tittel: Fiskehistorier fra Tvedestrandsfjorden: hva har vi lært av telemetristudiene?. Men! ikke la dere lure til gjesp; vi skal ha en meget spennende tur ned i fjorden og bort til forskningsfronten denne oktoberkvelden, så møt opp!   


                         Even Moland bedriver så mye interessant marin forskning at jeg ganske sikkert tror vi vil ha fatt i han igjen også ved en senere anledning, så møt opp, klapp heftig og oppfør dere f.ø. pent!  Vel møtt til høstens første innemøte! 
    

    Bildet under viser foredragsholderen med en av sine medhjelpere, Even Moland til høyre i bildet. 


Og som en teaser på kommende marine aftener håper jeg; Even under feltarbeid i Sudan!  
onsdag 5. oktober 2016

Nytt program for de neste månedene er klart!

Mange godbiter venter deg som blir med på Zoologisk forenings aktiveteter i høst og tidlig vinter! Se det nye programmet som nå ligger ute: Høstprogrammet

mandag 29. august 2016

Listaturen er under igangsveiving! 

 Sesså - da er det altså avsluttende kalenderarbeider på august før man om noen få dager åpner september og det er på tide å igangsette høstdepressjonen! Som oppstart til denne overgangen anbefales deltagelse på NZF's Listatur til Jølle nå helgen 2-4/9 for fellesskap med andre deprimerte. Kontakt bobestyrer for medhiving på høstens høydepunkt! Fra programmet saxes følgende nøkkelinfo om dette tradisjonelle evenementet! For ordens skyld treffes Bobestyrer på 95 24 48 12. Voksengruppas Listatur! Gjennom en enkel tildragelse i Foreningens Sveitservilla på Jøllestø helt vest på Lista åpnes officielt høsten. Med 10 sengeplasser, velutstyrt kjøkken, strandvandring, havsudsikt, kveldssol, trekkfugl, teleobjektiver, stettglass og oppvarmede tallerkener beredes grunnen til flotte dags- og kveldsopplevelser!  Ydderligere informasjoner så vel som påmelding rettes til Bobestyreren, som også besørger koordinering og samkjøring av den motoriserte delen av medlemsmassen, noe som betyr at også bilfrie medlemmer er hjertelig velkommen til å hive seg med!


 

mandag 25. juli 2016

Et flott insekt

Kan noen hjelpe meg med å artsbestemme dette insektet?
Størrelse: Som en vannymfe. Og jeg trodde først det var en vannymfe eller en øyenstikker, men da jeg kom hjem ble jeg usikker.
Den ble sett i noe kratt ved en skogsbilveg i Songdalen, ikke langt fra Bergstølhytta. Den ble sett 2. juli i år. Se også http://gislesnaturblogg.blogspot.no/2016/07/blabr.html.

torsdag 14. juli 2016

Marin kartleggingstur til Kvarodden søndag 17. juli kl 10


Hei her er Ann-Elin Synnes og Lillian Tveit gått i vannet for å kartlegge livet under vann. Bildet er tatt av Kristoiffer Bøhn under en kartleggingstur til Oksøy i fjor.

Det bli ny felles kartleggingstur på til søndag (17. juli) hvor dykkererne på bildet og flere til  blir med. Denne gang drar vi til friluftsområdet på Kvarenes. Ta med dykkerutstyr/snorkleutstyr eller bare bli med på land for å kikke nærmere på det vi henter opp fra dypet, eller finner i fjæra. Vi planlegger videre framdrift i kartleggingsprosjektet der vi har fått støtte fra SABIMA (samarbeidsrådet for biologisk mangfold). Vi ser mer på utstyrsbehov og veien videre!

Vi har videre utover sommeren og tidlig høst planer om ei kartleggingshelg første eller andre helga i august (trolig på Østre Randøya). Tredje helga i august drar flere av oss på kurs i Drøbak (marin kartlegging - sjekk eventuelt på SABIMAS hjemmeside om det er flere ledige plasser!). Tidlig i september 2.-4. september skjal vi se på vannplanter i rike kulturlandskapsjøer - Gillsvann i Kristiansand på lørdagen og Nesheimvann på Lista søndag. Dette går i regi av botanisk forening og Honorata Kaja Gadjet fra NBF og Per Arvid Åsen fra Agder naturmuseum blir med.

23. - 24. september setter vi fokus på fremmede bartrær  og andre fremmede arter som også er en prioritert tema i årets kartleggingsprosjekt. Igjen blir Honorata fra NBF med.

Sopp, insekter er også temaer i året kartlegging, i tillegg til terne- og sjøfuglregistreringer. Her forsøker vi å få til en del korte registreringsturer - meld i fra hvis du ønsker å bli med!

Dette får du mer informasjon om via blogg og e-post, så følg med.

Da sees vi på Kvarenes på søndag.

Mvh Asbjørn, Ann-Elin og Lillian.

PS! Ring eller send SMS til 97064081 utenom kontortid.