Artsobservasjoner

Styret 2019


Styret 2019 består av;

Leder Thor Inge Vollan (415 11 397)                Nestleder Ann-Elin Synnes (932 58 697)
Styremedlem Jan Ivar Eeg (915 73 044)          Styremedlem Hilde Skiffard (906 52 129)
Styremedlem Bjørn Haugerud (916 70 665)     Kasserer Nils Arnt Nilsen (926 41 204)             


Snailmail: NZF Sørlandsavdelingen v/Nils Arnt Nilsen, Teglverksvei 30, 4632 KRISTIANSAND

Ingen kommentarer: