Artsobservasjoner

Styret 2018


Styret 2018 består av;

Leder Ann-Elin Synnes (93203914)                Nestleder Lars Jøran Sundsdal (93258697)
Styremedlem Arvid Anthonsen (99049794)     Styremedlem Hilde Skiffard (90652129)
Styremedlem Bjørn Haugerud (91670665)       Kasserer Nils Arnt Nilsen (92641204)             


Snailmail: NZF Sørlandsavdelingen v/Nils Arnt Nilsen, Teglverksvei 30, 4632 KRISTIANSAND

Ingen kommentarer: