Artsobservasjoner

mandag 16. april 2012

Vipe (vanellus vanellus)

Siden Vipe er årets fugl, så må jo den bli nevnt når den har landet her på berget.
Denne ble tatt bildet av på loland, for noen få dager siden.Siden fotografen var der og egentlig skulle hjem ,men observerte disse vipene, skulle det bare mangle at ikke den også ble tatt bildet av.Vipa er jo et typisk vårtegn, men den er i mindre mengder en før, skal vi tro de som har greie på det.En flott fugl med flott lyd er det.
Tekst og foto. Olav Didriksen