Artsobservasjoner

tirsdag 10. desember 2013

Alke i Byfjorden, Kristiansand 1. desember 2013

 Alke forbereder et dykk. Havblikk i Byfjorden, noen timer med finvær.

 Det er veldig lite alkefugl på fjorden og i skjærgården. Alka er med på lista over sjeldne og truete arter i Norge som truet. Enda verre er det for lomvien som er klassifisert som kritisk truet.
Jeg har enda ikke sett en eneste lomvi etter mange turer ute i skjærene nå seint på høsten og vinter.
Har vi overfisket maten dens?

Skjærgården blir fattigere uten alkefuglene, det er ikke mange titalls år siden at alkefuglene var vanlige i skjærgården høst og vinter!

Tekst og foto: Asbjørn Lie
Ved Dybingen like utenfor Kristiansand sentrum 1. desember 2013.

Ingen kommentarer: