Artsobservasjoner

mandag 30. mars 2009

Nytt prosjekt: Skjøtsel av kulturlandskap, Belteviga på Flekkerøya

Hei vi er i ferd med å inngå en avtale med Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Vest-Agder om skjøtsel av noen tørrenger i Beltaviga på Flekkerøya. Dette gir en kjærkommen inntektskilde for foreningen, samtidig som vi utfører praktisk naturvernarbeid. Dette området er spesielt rikt på sjeldne og truede insekter. Kai Bergren (et av våre medlemmer) har gjort grundige undersøkelser av insektfaunaen i området, og funnet veldig mange spennede arter. Tørrengene er imidlertid i ferd med å gro til med busker og trær , noe som er lite gunstig for det spesielle insektlivet i området. Kai kom derfor med ideen om at zoologisk forening kunne søke å få oppdraget med å skjøtte området. Dette har vi fulgt opp i styret - og er nå i ferd med å inngå en avtale med Miljøvernavdelingen (Bjørn Vikøyr) om en avtale som går fram til 2016.


Vi setter i gang allerede tirsdag 31.mars kl. 17, og gjør oss ferdig dagen etter (1. april). Vi skal i denne omgang fjerne en del ungfuru, einer og røsslyng. Seinere på ettersommeren i år skal vi fjerne en del oppslag av osp og annet lauvkratt.

Det er en overkommelig dugnadsinsats som kreves, spesielt dersom du stiller opp og at flest mulig andre blir med en eller begge dagene. Vi kjøper inn gotterier til barna, og noe enkelt å spise og drikke til dugnadsgjengen.

For alle som deltar på dugnaden arrangerer vi en fest. Deltagelse i festkomiteen kan likestilles med dugnadsinnsats! Hvor og når festen blir kan jeg ikke si noe om enda, siden festkomiteen enda ikke er oppnevnt. Men vi har fått med en i festkomiteen som på grunn av jobb ikke kunne delta med dugnadsinnsats, Arvid Kvarenes.


Ja da er vi i gang! Gi beskjed til Nils Arnt Nilsen tlf 92 64 12 04 eller til meg (Asbjørn) på 97 06 40 81 dersom du blir med i dugnadsgjengen eller har lyst til å bli med i festkomiteen!!!


Vh Asbjørn

Ingen kommentarer: