Artsobservasjoner

mandag 4. april 2011

Hettemåka etablerer seg på hekkeplassen

Hettemåka, årets fugl, har begynt å etablere seg på terneholmen i Stæden. To par satt på holmen allerede for ei uke siden. Nå var rundt tretti fiskemåker på plass på de nærmeste holmene - tjeldeparet og knoppsvana forbereder seg på hekkesesongen. De fleste vannene er enda islagt, så det lå igjen noen kvineder i området.

Stræden 3. april 2011.

Tekst og foto: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: