Artsobservasjoner

mandag 5. november 2012

Fjæreplytt fra Svalbard på besøk i Randesund

 Fjæreplyttflokken...
....tar seg noen runder rundt skjærene.
 Typisk biotop for fjæreplytten, my mat å finne i tangbeltet! 
Inne i flokken var det en fargemerket fugl!
 Den ble fargemerket ved Longyearbyen Feltbiologiske Stasjon på Svalbard 7. juni 2011 av Kjell Mork Soot..
 Det er en hunnfugl klekt i 2010.
 Avstanden fra merkestedet er 2252 km . På disse bildene kunne var det nok informasjon til sikkert å identifisere fuglen.
 Stilstudier!
 Fjæreplytten kan du treffe på i de ytre skjærene hele vinteren.
 Det blir fargemerket sandlo og myrsniper på Svalbard.
 Alle gjenfunn blir publisert på hjemmesida til Sunnmøre ringmerkingsgruppe, se www.fugler.com

 Tekst og foto: Asbjørn Lie
 

Ingen kommentarer: