Artsobservasjoner

fredag 1. februar 2013

Kampen om arealene- seminar om naturmangfoldloven, med kysten i sentrum Sabima-seminar
Tid: lørdag 2 – søndag 3. mars
Sted: Kristiansand; Agder Naturmuseum og ut i naturen langs kysten (søndag)
Seminaret koster kr 200. Påmelding gjøres innen 20. februar på deltager.no/

Vil du gjøre en forskjell for miljøet? Vil du jobbe for å bevare biomangfold og natur i ditt lokalområde? Trenger du påfyll av kunnskap og inspirasjon? Lære mer om utfordringer i kystsonen? Kom på seminar med SABIMA!


En av ti norske arter er utrydningstrua i følge den norske rødlista, og unik norsk natur er i ferd med å forsvinne. Hovedårsaken til at vi mister naturmangfold i Norge er arealinngrep, som når en gammel skog blir til vei eller en våtmark blir parkeringsplass. Slike inngrep fører til at leveområdet til dyr og planter blir borte bit for bit, eller bestandene reduseres. Vi har en lov som skal sikre vår mest sårbare natur, men virker den som den skal? Naturen trenger flere til å passe på at naturmangfoldloven blir fulgt!

Seminaret er åpent for alle enten de er engasjert i en forening/naturorganisasjon, jobber i forvaltningen, er politiker eller bare er veldig glad i vår mangfoldige natur.

Innhold:
-          Naturmangfoldloven – innføring ved bruk av eksempler fra saker SABIMA har jobbet med, og fra kampanjen «Kampen om arealene»
-          Kystsonen- Inspirerende foredrag av lokale kjennere (mer kommer)
-          Hvordan argumenterer vi for biomangfold? Arter? Naturtyper? Fremmede arter? Behov for mer kunnskap og kartlegging? Hva må til for å vinne en sak?
-          Hvordan går vi frem i konkrete saker? Gruppearbeid og diskusjon.
-          Utbyggingssakers ABC – når må vi komme med innspill? Hvorfor er vi «alltid» for sent ute? Hvem bestemmer?
-          Samlet belastning – hva ligger i det begrepet? Hvordan vurderes det i dag?
Seminaret ledes av Christian Steel og Anne Breistein. De jobber i SABIMA, er erfarne foredragsholdere og har mange års erfaring med arbeid for biomangfold. Flere foredragsholdere annonseres om kort tid.

Seminaret koster kr 200. Påmelding gjøres innen 20. februar på deltager.no/
Reisekostnader dekkes av den enkelte deltaker.

For spørsmål send e-post til anne.breistein@sabima.no

Velkommen!

–og send gjerne invitasjonen videre.

Vennlig hilsen
Anne Breistein
Assisterende generalsekretær i Sabima
99026671/22363641

Ingen kommentarer: