Artsobservasjoner

tirsdag 11. juni 2013

GREVLING et nyttedyr for oss!

Pågår nå ulovlig grevlingfangst - en dyretragedie.

Skadedyr-firmaene driver i disse dager og låner ut grevlingfeller på forespørsel fra privatpersoner. Det dreier seg om levendefangstfeller, altså et bur der det legges noe mat som lokker grevlingen inn i buret. Da smekker døra igjen, og grevlingen blir der til firmaet blir tilkalt for å fjerne den. I følge skadedyrfirmaene blir grevlingen sluppet ut langt borte. Noen grevlinger blir antakeligvis drept istedet for å settes ut annet sted. Uansett er det like ille: Hvis grevlingen har unger i hiet (noe de har på denne tida) , så vil ungene dø fordi mora ikke kommer tilbake. Det dreier seg derfor om mulig død av 3 til 4-grevlinger, og ikke en (den som gikk i fella). Dette kan derfor være en dyretragedie.Disse bildene er tatt med viltkamera i hagen min i Vågsbygd. Kvaliteten på bildene er derfor ikke den beste.

Kari Viken Olsen  - tidligere grevlingforsker - opplyser om lovverket omkring skadefelling av grevling:

Jakttid på grevling er 21.08. - 31.01. Det vil si at de IKKE skal jaktes på ordinært vis nå.

Grevling er et dyr som kan skadefelles - MEN: da SKAL den ha gjort skade av VESENTLIG økonomisk betydning og man er FORPLIKTET til i rimelig utstrekning å forsøke andre tiltak for å avverge skader eller redusere predasjon. Dette gjelder også andre dyr som kan skadefelles.

Husk - for mange arter må man søke om tillatelse til slik felling. jfr Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon.

Om du skal skadefelle - les forskriften! Det står blant annet: Skadefelling skal begrenses til å hindre gjentakelse av oppstått skade. Det er ikke forskriftens intensjon å tillate avliving av arter ved ethvert skadenivå. For enkelte verdier må en viss skade påregnes og tolereres. Grunneiers/brukers/rettighetshavers rett til å sette i verk skadefelling gjelder bare på egen grunn. Enhver felling som foretas skal skje innenfor de rammer som er fastsatt i forskrift og retningslinjer. Grunneier/bruker/rettighetshaver har ansvaret for at fellingen skjer i en konkret skadesituasjon på selve skadestedet. Fellingen skal i størst mulig utstrekning ramme det eller de individer som faktisk gjør skade.

Dette betyr at man etter min mening ikke kan felle grevling fordi de lager noen hull i plenen, endevender et blomsterbed eller "er skumle" (noe jeg utrolig nok har hørt folk mene er nok - uten at de vet NOE om grevling). Fordommer er i hvert fall ikke skadefellingsgrunn!!

PS Grevling bør heller ikke flyttes av folk som ikke vet hva de gjør, da grevlinger gjerne er svært territorielle og det kan oppstå store slosskader og seigpining av dyr som havner i fremmede territorium. "


------------------------------------Foto: viltkamera. Tekst over bildene: Beate Strøm Johansen

1 kommentar:

Gisle sa...

Bra Beate, men har du lagt det ut på face. Det er vel begrenset med folk som ser dette her?