Artsobservasjoner

fredag 11. oktober 2013

Temakvels bever i zoologisk tirsdag 15. oktober 2013 på Agder naturmuseum


Beverutstillingen "det lille folket" har stått på Agder naturmuseum fra 16. juni og skal stå til 17. november. Indianerne i Nord-Amerika kalte beveren "det lille folket" fordi de kan minne om mennesker både i skikkelse og adferd.
Utstillingen er produsert av Naturexpo i Kristiansand og Jarle Torkildsen (fra Naturexpo) vil innledningsvis fortelle om utstillingen.

Detalj fra en av montrene. Det er ei veldig flott utstilling, så har du ikke sett den før er det i seg selv en god grunn til å komme på møtet.
Zoologisk forening har siden 1960-tallet i samarbeid med Agder naturmusem foretatt totaltellinger av bever i Kristiansand kommune, sist i 2008.
 
Eldar Wrånes kommer og forteller om denne kartleggingen og litt om tidligere karlegginger.
 
NZF, Sørlandsavdelingen fyller 50 år i 2014. Så vi planlegger i ny "jubileumskartlegging" i vinter. Lars Jøran Sundsdal orienterer om den kommende undersøkelsen.
 
Vi forsøker også å få til noen mindre innlegg om bever til møtet.
 
Det er svært nyttig å ha god kunnskap om bestanden for forvaltningen.
 
Beveranlegg med dammer har stor betydning for det biologiske mangfoldet, så det er viktig å ta vare på gode beverlokaliteter i kommunen.
 
Møtet er et samarbeid mellom NZF, Sørlandsavdelingen og Agder naturmseum.
 
Møtet er åpent for alle og er gratis.
Velkommen!
 
Hilsen Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: