Artsobservasjoner

torsdag 16. januar 2014

Lomvi, kritisk truet art - oljedøden truer!

 Denne lomvien kom jeg over ved innløpet til Olavssundet i Ny-Hellesund i Søgne søndag 12. januar 2014. Det er ikke så vanlig å treffe på lomvi som sitter på land.
 Den satt med nebbet godt trukket inn i fjærdrakten.
 Det var liv i den. Legg merke til at den er litt skitten i hode og halsregionen, trolig litt oljesøl.
 Det gjør fjærdrakten utett og sjansene er store for at vil fryse i hjel. Bedre å holde seg på land! Det har vært flere meldinger om oljeskadet fugl lenger vest i fylket de siste dagene. Klarer denne seg?
 Jeg traff på en lomvi til på vestsida av Monsøya, Ny Hellesund. Denne var hvit og fin i fjærdrakten - uten oljesøl.
Jeg har vært mye på sjøen i vinter, men dette er de første lomviene jeg har sett i år. Odd Kindberg og jeg observerte en utenfor Helleviga i Søgne under vinterfugltellingen dagen før. Tidligere i år har jeg sett alke et par ganger inne i Kristiansandsfjorden og noen få alkekonger.
 
Trusselen mot alkefuglene er mye matmangel  - vi fisker for hardt på de fiskebestandene lomvien lever av, eller kanskje at klimaendringene gir endringer i havmiljøet som er ugunstige for lomvien?
 
Oljesøl er tydeligvis en annen negativ faktor, veldig uheldig for alkefuglene som lever lenge, og bare får fram en unge i året, max!
I følge Artsdatabanken er
"nedgangen i den Norske bestanden vurdert til over 80 % for perioden 1962-2009"
 
Tekst og foto: Asbjørn Lie
Ny-Hellesund 12. januar 2014.
 

Ingen kommentarer: