Artsobservasjoner

fredag 7. februar 2014

NZF, Sørlandsavdelingen 50 år 7. februar 2014

Den 7. februar 1964 ble Norsk Zoologisk Forening - Sørlandsavdelingen stiftet på et møte der dr. philos Svein Haftorn var foredragsholder. I samarbeid med museet har foreningen gått i gang med en registrering av beverhytter i og omkring Kristiansand. Dette står skrevet i årsmeldinga til Kristiansand Museum fra 1964. Allerede helt fra starten var derfor museet og zoologisk forening i tett samvirke, et godt fellesskap som har vedvart og blitt videreutviklet i alle årene siden.NZF, Sørlandsavdelingens første formann på feltarbeid. Foto: Kåre Syvertsen.

I årboka til museet året etter ble resultatene fra den første beverundersøkelsen publisert av foreningens første formann, Tore Simonsen. Tore Simonsen døde i ei ulykke allerede i 1967.

Peter Valeur ble ansatt som konsevator på Kristiansand Museum i 1965, og det er interessant å se at årsmeldingene til NZF ble trykket i årbøkene til museet. Peter Valeur overtok som formann etter Tore Simonsen.

Mye vann har rent i havet siden den gang; skrekkøglene døde ut midt på -70 tallet, og Kristiansand Museum har skiftet navn til Agder naturmuseum og botaniske hage og flyttet inn i modere lokaler på Gimle gård. Nå i vår 50år som forening er vi gang med en ny beverundersøkelse hvor vi følge samme metode som i starten. Den største forskjellen er at vi i større grad har tatt i bruk moderne hjepemidler som GPS og digitale kameraer i kartleggingen, og hvor resultatene presenteres ved hjelp av GIS og gode kartsystemer, ikke lenger med slarkete håndskrift fra zoologer som sjelden var inne fra skauen!

Vi fyller 50 i år, men vil utsette feiringen til seinere i år. Vi planlegger også å lage ei jubileumsutstilling på Agder naturmuseum til høsten, så sett hjernevindingene i gir dersom du har gode minner fra noen av de femti tilbakelagte årene i foreningen! Det er også en ikke helt ubetydelig fare for at det blir en jubileumsfest i sluttspurten av året. Dette vil vi selvsagt forsøke å unngå, og kommer derfor tilbake med detaljer og påmelding etter hvert...


Tekst Asbjørn Lie med påtegninger fra bobestyreren

Ingen kommentarer: