Artsobservasjoner

fredag 25. februar 2011

Skog, klima og biologisk mangfold

Den 8. mars kommer Rune Aanderaa og snakker om ”Skog, skogbruk, biomangfold, og klima – sannheter og myter.”

Det er FNs skogår og skog og klima diskuteres som aldri før. Skognæringen og Landbruksdepartementet ønsker å øke hogsten, mens en gruppering som kaller seg ”Kystskogbruket” ønsker å plante til ytterligere fem millioner dekar med fremmede treslag. Begge tiltakene vil gi effekter for biomangfold. Gjennom teori og konkrete eksempler vil Aanderaa belyse noen av disse effektene og sette kunnskapen inn i et samfunnsperspektiv.
Økt hogst vil føre til mer CO2 i atmosfæren i veldig lang tid.

Vern av skog er viktig for biomangfold, men er også et godt klimatiltak – også i Norge. Ikke bare i Brasil
Gamle trær er fulle av yrende liv. Her skaper svovelkjuka hulrom som kan brukes av mange andre i flere hundrede år – om ingen hogger treet.
Tekst og foto: Rune Aanderaa.
Foredraget er et fellesmøte mellom Agder Botaniske forening og Norsk Zoologisk Forening, Sørlandsavdelingen.
Møtet er åpent for alle og holdes på Agder naturmuseum 8. mars kl 18.30
Vi sees Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: