Artsobservasjoner

torsdag 24. februar 2011

SNØMUS-SPOR i SNØEN

Søndag 20.februar var vi på skitur fra Stemmen til Strai (vennesla-songdalen-kristiansand kommuner). Det var et par dager siden siste snøfall og dyra hadde hatt tid til å bevege seg rundt på snøen og lage sporavtrykk. Det første dyret vi så sporet til, var en mår. Måren får mye pels under føttene om vinteren som gjør at fotavtrykket blir stort (omtrent som en rev). Måren beveger seg i hopp med to og to spor som står skrått(over).
På bildet over er det spor av snømus. Det er ikke alltid lett å skille snømus fra røyskatt på sporene, fordi en stor snømus hann kan være nesten så stor som en liten røyskatt hunn. Men halen til de to artene er svært forkjellig. Røyskatt har en stor, sort dusk ytterst på halen, mens snømusa mangler denne. Snømus har derfor bare en liten, smal hale. Det er nok halemerke fra snømus som synes i snøen her. Dessuten har hele kroppen laget merke, og den kroppen er smal!
Her har snømusa hoppet helt vilt fram og tilbake! Typisk at den hopper med to spor nærme hverandre, og to spor lenger fra hverandre, annen hver gang. Sånn blir hoppene kort -lang-kort-lang osv. Hele kroppen synes ofte i løssnø i mellom de korte hoppene.
Predator-byttedyr! Snømusspor og musespor! Antakeligvis småskogmus, som er en meget spretten mus med lange bein som kan ta spenstige hopp (selv om den her har hoppet rolig). Snømussporene er til venstre og det er lengst avstand mellom hoppene. Vi aner kort-lang-kort-lang-mønsteret hos snømussporene.
Det hadde vært artig å visst hvordan jakten endte!

Tekst og foto: Beate Strøm Johansen

Ingen kommentarer: