Artsobservasjoner

lørdag 18. juni 2011

Sommer er tid for sommerfugl - hagtornsommerfugl

Aurorasommerfugl hann, hvit med orange vingetipper er lette å kjenne igjen på langt hold. Lette å få bilde av er de ikke der de flyr rastløst omkring.
Her har den roet seg ned på ryllik.

At dette er en blåvinge er lett å se, men her er det mange arter å velge mellom. Farge- og prikkmønsteret på undersiden av vingene er viktig for å få bestemt den til art. Men sky sommerfugler er ikke alltid så lette å få bilde av!


Hagtornsommerfugl, dette er første gang jeg har sett denne flotte sommerfuglen. Den er blitt sjelden langs kysten av Sørlandet og Sørøstlandet. Den er med på lista over truete og sjeldne arter i Norge, klassifisert som sårbar. I Artskart (Artsdatabanken) er det et funn fra området i 1971, på sørlandet finnes det et funn fra 1960 i Søgne, 1947 i Mandal. Lenger øst er det funn fra Skien i 2002. Sådet er definitivt ingen vanlig sommerfugl på våre kanter!


I år har jeg sett mange neslesommerfugl, en lett kjennelig sommerfugl. Tørre artsrike blomsterenger som her ved Søndeled i Risør kommune er spennende steder å lete etter insekter med fotoapparatet - og viktige å ta vare på. Gamle slåttenger i hevd, og hvor det ikke gjødsles eller brukes plantevernmidler er sjeldne. Seint slåttetidspunkt er også viktig.


Tekst og foto: Asbjørn Lie


Risør 16. juni 2011.

Ingen kommentarer: