Artsobservasjoner

tirsdag 28. juni 2011

Veikanter - moderne slåtte-enger?

Ved avkjørselen til Risør fra E18
Flott blomstereng med rødknapp, blåklokke, tiriltunge og prestekrager.
Masse humler.
Denne hadde spesialisert seg på blåklokkene!


Masse humler, tydelig flere arter. Kanskje tid til å bestemme dem til art ei annen gang?

...og en sommerfugl.


Riktig skjøtsel av veikanter kan gi fantastiske veikanter. Men eneklte steder brukes det sprøytemidler for å holde vegetasjonen ned - bl.a. langs sykkestiene i Randesund nylig! Og langs Kystveien mellom Søgne og Mandal nylig. Det er ikke bra, det går vel an å bruke kantslått på en fornuftig måte?
God skjøtsel av veikanter og veiskråninger kan gi flotte biotoper for planter og insekter, det har vi råd til!


Tekst og foto: Asbjørn Lie


Risør 28. juni 2011.

Ingen kommentarer: