Artsobservasjoner

onsdag 8. juni 2011

SKOGTUR ved FRIGSTAD i RANDESUND

Vårens skogtur gikk til et løvskogsområde ved Frigstad i Randesund der kommunen har planlagt framtidig utbygging. Derfor tok NZF en tur i området for å se hva slags natur og terreng det dreier seg om. Vi var 7 personer med på turen. Skyldtes det dårlige oppmøtet at turen ikke ble forhåndsproklamert på blogg og epost? Kanskje det ikke er nok å bare stole på at folk leser programmet? Vi parkerte her og gikk den smale veien inn mot Tømmerstø i bakgrunnen (bildet over).

Hvorfor ser vi så blide og fornøyde ut her? Jo, selvfølgelig fordi vi har funnet et svært grevlinghi! Se bildet under! (bildet er litt mørkt, men dere ser den store jordvollen som er gravd ut foran hovedhiåpningen).
Store jordmasser er gravd ut av hiet. Det lå typisk til oppe i en skråning i blokkmark.

Vi fikk også tid til bålkaffe.


Det er/har vært bever i tjernet (Holtetjern? Eller et tjern på S?),- beveren ga opp å gnage ned denne svære dobbelteika. Bjørn Vidar Olson er målestokk.Gammel beverhytte med trær som er vokst opp gjennom taket!


Vi måtte forsere skumle elver og bekker på smale stokker.


traff på denne flotte skogsneglen med uvanlig farge.Beveren hadde laget mange stier opp fra bekken. Her er et tydelig bakfotspor - hælavtrykk.


Beverhånd i gjørma i bekkekanten. Bever har bare svømmehud på bakfoten.Tekst og foto: beate strøm johansen


Ingen kommentarer: