Artsobservasjoner

tirsdag 28. mai 2013

Rensing av salamanderdam på Søm

Det har blitt en tradisjon at Sørlandsavdelingen av Norsk Zoologisk forening hjelper til å vedlikeholde en salamanderdam på Søm.
På femte året stilte en liten gjeng fra Zoologisk opp hos et ektepar på Søm som har en dam yrende full av småsalamander. Dammen er ikke mange kvadratmetrene stor, men har tydeligvis de riktige kvalitetene som skal til for at den rødlistede arten yngler der. Småsalamanderen er rødlistet nettopp på grunn av at mange slike dammer er fylt igjen eller drenert slik at lokalitetene forsvinner.
Dammen på Søm trenger skjøtsel for å ikke gro igjen. Dette gjør vi i Zoologisk forening selvsagt med stor glede, siden vi da sørger for å holde liv i en god lokalitet. Denne tirsdagen i mai stilte 2 foreldre og 4 etter hvert veldig ivrige barn opp med utstyr og arbeidslyst. Barnas hovedoppgave var å fange flest mulig salamandre i håver og oppbevare dem i en balje med vann. Det ble hele 51 stykker! Deretter kunne vi gå i gang med en grundigere rensk av dammen uten at det fulgte med for mange salamandre.
Vi benytter anlednigen til å takke eierne av dammen for at vi får lov til å gjøre denne viktige og spennende jobben!
Ingen kommentarer: