Artsobservasjoner

fredag 29. mars 2013

Grønnfink

I fjor så jeg ingen grønnfinker. Jeg hørte heller ikke noen synge i fjor vår.

I går hørte jeg opptil flere: en hann her på Møvig som sang fra et høyt tre og en i Rossevannsområdet.

Hva har skjedd med grønnfinken? Nedenfor har jeg kopiert noe fra Norsk Ornitologiske Forening og hagefugltellingene:Hva skjer med grønnfinken?

Allerede i fjor kunne materiale fra Hagefugltellingen avsløre at grønnfinken har problemer i Norge. Med en opptreden på bare 44 % ble 2012 det dårligste året for grønnfink siden oppstarten i 2008. I år er tilstanden ytterligere forverret. Fra å ha vært registrert i rundt 50 % av norske hager i perioden 2008-2011, er vi i år nede i labre 37 %. Og med bare ti individer per hage, som også er det dårligste tallet i Hagefugltellingens historie, understrekes en lei trend de siste åra.
Grønnfinken er spesielt utsatt for smitte og sykdom, da den søker næring på bakken under foringsplassen, der det også ligger ekskrementer o.l. fra andre fugler. Hos grønnfink er blodforgiftning med Escherichia coli vanlig forekommende i forbindelse med infeksjon med den encellede parasittenTrichomonas gallinae. Parasitten forårsaker betennelse i munnhule, svelg og spiserør, og gjør det vanskelig for dem å innta næring og baner i sin tur vei for E. coli-bakteriene som kan gi blodforgiftning. Om sykdom forklarer nedgangen til grønnfinken alene er usikkert, men det har kommet uvanlig mange meldinger om døde grønnfinker i forbindelse med fôringsplasser de siste åra.

http://www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=1109

Ingen kommentarer: