Artsobservasjoner

tirsdag 12. mars 2013

Strandet hval på Jæren. Foredrag på årsmøtet i NZF 3.-5. mai 2013

Strandet hval på Jæren.

De lange Jærstrendene med sine grunne havområder, er unike i norsk sammenheng. Strendene danner en naturlig oppsamlingsplass for oppskyll fra havet, i en kort periode før neste storm igjen fører det tilbake.  Ilanddrevne hvalkadavre er ikke uvanlige å finne her, og flere arter er registrert. Både i tidligere tider og i dag har slike vakt oppsikt og omtale ? ofte med merkelige konklusjoner. Funn fra Jæren blir omtalt, sammen med mer generelt om ilanddrevne hvaler og problemer og historier knyttet til slike.
Tekst og foto Jan Stenløkk.

Jan Stenløkk er en av flere foredragsholdere i tilknytning til årsmøtet på Jæren helga 3.-5. mai.
I tillegg blir det mange andre aktiviteter, fuglekikking, flaggermuseksursjon. Årsmøtet skal være på Revtangen ringmerkingsstasjon, så hvis været tillater det blir det mulighet for å bli med på ringmerking en eller begge dager. 

Påmeldingsfrist til fredag dersom du trenger overnatting mvh Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: