Artsobservasjoner

torsdag 7. mars 2013

Spennende foredrag om hubro på NZFs Årsmøte på Jæren 3.-5. mai


 Hubro med satelittsender. Foto: Roy Mangersnes
Hubroen får friheten tilbake og vil bidra til kunnskapen om hubroen bruk av områdene. Foto: Roy Mangersnes.

Lysbildeforedrag om hubroundersøkelser på Høg-Jæren/Dalane
I forbindelse med planlegging av flere vindkraftverk i lyngheiene på Høg-Jæren/Dalane har Ecofact gjennomført et omfattende kartleggings- og overvåkingsarbeid på hubroen i området. I tillegg har flere hubroer blitt utstyrt med satellittsendere for å få mer kunnskap om hubroens arealbruk og habitatvalg.  Bjarne Oddane fra Ecofact vil fortelle om metode og resultat fra kartleggingen samt resultater fra satellittmerkingsprosjektet i et lysbildeforedrag med mange flotte bilder. 


Helga 3.-5. mai i år er det årsmøte i Norsk Zoologisk Forening på Jæren. Det blir langt mer en vanlige årsmøtesaker. På kvelden etter årsmøtet får vi mange fine foredrag. I tillegg blir det flere ekskursjoner med fokus på flaggermus, fugl og andre artsgrupper. De fleste i zoologisk forening har ei brei tilnæring til naturen, så vi kan lære av hverandre. Det kommer også representanter fra de andre lokallagene så her har du anledning til å bli kjent med zoologisk interesserte fra hele landet!

Frist for leie av hytter i nærheten av årsmøtelokalet ved Revtangen ringmerkingsstasjon  er 15. mars.

Bruk derfor anledningen til å melde deg på nå. 
De som reser fra lokallaget får dekket utgiftene med reise og overnatting, så tak kontakt dersom du er interessert!
Send påmedlingen direkte til meg på asbjorn.lie@kristiansand.kommune.no


Programmet finner du på: http://www.zoologi.no/

Ingen kommentarer: