Artsobservasjoner

onsdag 20. mars 2013

Sangsvaner(Cygnus cygnus)

  Vinntern er tydligvis ikke over ennå, så derfor kan Sangsvaner som trekker fra nord om vinnteren,og ned til våre elver og vann,stadig sees der det er isfritt.
 Normalt er Sangsvanene mere sky en Knopsvaner, men med rolig gange, og noe tålmodighet,
er de ikke helt umulig og få nærbildet av.
Tekst og foto. Olav Didriksen

Ingen kommentarer: