Artsobservasjoner

mandag 31. januar 2011

Gaulen overvintrer i Danmark

Større flokk med gaul, et gammel sørlandsk navn på ringåsa.
Vårtrekket opp langs sørlandskysten og jakta på gaulen er blant annet bekrevet av Gabriel Scott i Jagtjournalen, den første romanen han ga ut.

Det var en overklasse sport på Sørlandet med spesielt aktivt miljø i Mandal.
En tur i skjærgården i mai hører til - for å se eller gaul.
De ringjessene som overvintrer i området ved Limfjorden er den lybukete, altså samme underarten som hekker på Svalbard. I dag er den en forholdsvis sjelden fugl som er med på lista over sjeldne og truete arter. Disse bildene er tatt 4. mars i 2009.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: