Artsobservasjoner

torsdag 6. januar 2011

Gruvetur for å registrere flaggermus i Oslo-området

Langøreflaggermus fotografert i en gruvegang i Oslo-området 15. januar 2009.

Her er Kjell Isaksen opptatt med å fotografer overvintrende flaggermus. NZF's årlige telling av flaggermus er absolutt å anbefale, spennende å oppsøke dype flotte gruver sammen men eksperter som kan artsbestemme dem. Dette året fant vi nordflaggermus, skjeggflaggermus, Brantsflaggermus, langøreflaggermus, vannflaggermus og dvergflaggermus så vidt jeg kan huske.

Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Har du lyst til å bli med på en årets turen finner du informasjon (fra e-post) nedenfor:
Informasjon til flaggermusinteresserte:
Som foregående år vil vi også i 2011 foreta gruvetellinger av flaggermus i vinterdvale i januar. Her er datoene for turene:
Lørdag 29/1 blir det gruvesjekk i Nittedal; Gruvelia.
Søndag 30/1 sjekkes gruven i Lier
Lørdag 5/2 står gruvene på Grua for tur
Søndag 6/2 sjekker vi koboltgruvene på Modum (Blaafarveverket).

Felles for alle turene er at vi drar ca. kl. 09.00 fra Oslo. Annet oppmøtested på veien til gruveområdene kan avtales, om man bor nærmere. Man bør ta med varme klær (rundt 0 grader i gruvene), (høye) gummistøvler, lommelykt og/eller hodelykt, mat og (varm) drikke.
I Nittedal og på Grua er det noen km å gå fra bilene til gruven, så ski er en god ide om det er skiføre. Ønsker dere å være med på en gruvetur eller har spørsmål ang. turene er det bare å sende meg en e-post[christine.sunding@gmail.com] eller ringe meg på 900 13 273.

Turene tar som regel det meste av dagens lyse timer, alt avhengig av hvor mange vi er. Målet er å få et så godt som mulig tall på hvor mange overvintrende flaggermus som befinner seg i gruvene, derfor går vi grundig til verks :-)

Hilsen Christine F. SundingNorsk Zoologisk Forenings Flaggermusgruppe

1 kommentar:

Anonym sa...

Ja, sannsynligvis sa det er