Artsobservasjoner

søndag 16. januar 2011

Kornkråka en fugl i jordbrukslandskapet

Kornkråke fotografert i Danmark 4. mars 2009. Her på Sørlandet er den en fåtallig under trekket. Det forekommer ofte noen individer i de store kaieflokkene som holder til i jordbrukslandskapet seinhøstes. Den kan overvintre i milde vintre.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: