Artsobservasjoner

onsdag 19. januar 2011

Kortnebbgåsa - kulturlandskapsfugl i vinterhalvåret

Flokk med kortnebbgås i moderne slåtteng i Danmark 4. mars 2009.
Store flokker med gjess, grågås, kortnebbgås og ringgås overvinter i området ved Limfjorden. Kort avstand for å kikke på fugl fra Kristiansand.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: