Artsobservasjoner

lørdag 15. januar 2011

Isfugl - vinterfugl på Sørlandet

Isfugl 19. februar 2009 i Presteviga, Åros i Søgne. Et eksklusivt vinterbesøk.
Ser du isfuglen her, ikke alltid så god å få øye på. Jeg ble oppmerksom på den på lyden. Jeg hadde jo hørt at den holdt seg i området.

Flott fugl, og dette en den eneste jeg har sett på Sørlandet. I hekketida har jeg sett den ved ei elv i kulturlandskapet i Vestfold. Der hekker den i utgravde hull i elvebakken. Siden den lever av småfisk i elvene sliter den i kalde vintre som i år.
Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: