Artsobservasjoner

fredag 27. mai 2011

Rapport fra aktiviteter i zoologisk - Nedre Timenes og fuglesangturen

Tor Kviljo følger interessert med når Eldar Wrånes forteller om fuglesang, og ei flott ny bok som er kommet. Flotte bilder og en liten spiller med lyd til mange av de vanligste artene. I år gikk den tradisjonsrike turen langs sørsida av Drangsvannene, hvor vi var innom foreningshytta i Snikkedalen. Her var det selvfølgelig noen kjernbitere. Ellers fikk vi seg og høre mange av de vanlige artene i skogen.

Vi var ti stykker med på turen tirsdag 24. mai, en sånn passe gjeng når vi skal holde oss litt stille og lytte. Vi fikk se og høre rundt 40 arter, både i skogen i Drangsvannene og litt kulturlandskap på Strømme. Det blåste litt mye så vi hadde bevisst lagt turen i et område i le.

Søndag 22. mai var det FN' s internasjoale biomangfold-dag. Dette var vi med å arrangere (med naturloser) i et samarbeid med Naturvernforbundet i Kristiansand. Det var møtt opp over hundre interesserte. Her forteller Endre Wrånes (grunneier) litt om kulturhistoria i området. Et flott skogsområde og litt av kulturlandskapet er i ferd med å bli naturreservat.

Carl Erik Kilander fra Statens naturoppsyn forteller at dette området er valgt ut i et prosjekt hvor skjøtselen av verneområdet skal ta hensyn til kulturhistorie, og trekke inn kunnskap om tidligere tiders bruk av området i forvaltninga.Turen gikk inn gjennom rik edelløvskog, her inne ved Fivann. Vernet av området har ikke vært uten problemer. Kommunen har ment at det har vært nødvendig med en sykkelsti gjennom området, med bro over indre Rona i Drangsvannene. Ikke noen god løsning mener vi det ville ødelegge mye av naturkvalitene i området. Det er viktig med sykkelstier - men ikke over alt og spesielt ikke områder med store verneverdier.


En av de alternative traseene var tenkt lagt gjennom denne flotte lindeura. Det andre alternativet gikk rett gjennom kulturlandskapet. Dette er noe vi i zoologisk og Naturvernforbundet har engasjert oss i, bl.a. gjennom høringsuttalelser og at vi ble med på dette arrangementet.Til søndag er det Museets dag på Agder naturmuseum, nytt blogginnlegg om dette kommer!På lørdag er det Fuglenes dag, dette markeres med en fuglesangtur i parken på naturmuseet kl. seks.Tekst og foto: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: