Artsobservasjoner

torsdag 19. mai 2011

Tur til Naturreservatet på Nedre Timenes 22. mai 2011

Zoologisk forening sammen med Naturvernforbundet orienterer om den omstidte sykkelstien som er planlagt gjennom naturreservatet. Med det også vår og fuglene synger! Eldar Wrånes, Endre Wrånes, Marthe Rostvåg Ulltveit Moe, Asbjørn Lie med flere blir med og forteller om hva vi ser og hører i dette flotte naturområdet. Oppmøte: Busstoppet i Håneskrysset (M2) klokka 12. Turen er på rundt 5 km i ulendt terreng.
Brosjyre: Marthe Rostvåg Ulltveit-Moe (tekst), Åsmund Åmdal (tegning).
Da sees vi på søndag vh Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: