Artsobservasjoner

torsdag 9. august 2012

Vellykket humlekurs på Randøya


Det ble ei av de flotteste helgene i hele sommer. Her nyter tidlig ankomne Linn Anette Haug, Anne-Linn Synnes og kursleder Kristoffer Bøhn (kartleggingskoordinator i SABIMA) utsikten og sola utenfor foreningshytta. Det ble rekelag og vi gjorde oss litt kjent på øya første dagen.
Etter en god frokost og et innledningsforedrag om bestemmelse av humler dro vi ut i blomsterengene på Randøya. Eldar Wrånes, Per Kristian Stokke og Inge Flesjå har sluttet seg til. Vi har hovet ei humle som studeres nærmere.
Kristoffer  med ei CO2 pumpe som ble brukt til å bedøve  den innsamlede humla.

Etter en dose med CO2 kunne vi lettere studere denne hagehumla, den våknet til liv igjen etter et par minutter og suste videre.

Frank Strømmen (venstre) har spesialisert seg på å fotografere og artsbestemme blomsterfluer, men vil nå utvide med humler. Svein Svendsen med hoven til høyre er en veteran i insektmiljøet på Sørlandet som har holdt mye på med sommerfugl og blomsterfluer.

Inge Flesjå demonstrer innsamling av humle ved hjelp av to plastbegre.

Her sitter humla klemt mellom bunnen av de to plastbegrene og detaljer kan studeres før den slippes ut igjen.

Ei mørk, eller kanskje lys jordhumle på nektarsøk i engknoppurt. Pollenkorgene på bakbeina viser at det er en arbeider.
Heile gjengen samlet til lunch, Runar Jåbekk nest sist til høyre!

Larve av løvtredreper, en kjempestor sommerfugllarve på vei til å forpuppe deg!

En stor libelle ble fanget inn og artsbestemt til blågrønn libelle.


Ei stor løpebille, kanskje lar den seg også artsbestemme?

Vi gikk en kveldstur, og fant mange padder i veien ut mot "Dampskipsbrygga" - et vanlig syn i kveldsmørket på øya.

Nærstudie!

På tide å komme seg videre!

Vi hadde også med oss flaggermusdetektorer og kom i kontakt med nordflaggermus et par steder.
Vi registrerte fem humelearter på turen, disse observasjonene vil bli lagt inn i Artsdatabanken sin base, "Artsobservajoner". Det var noe av hensikten med kurset, øke kunnskapen om utbredelsen til våre 34 humelarter og alt annet som lar seg artsbestemme i felt.

Tekst og foto: Asbjørn Lie
Østre Randøya 4.-5. august 2012.


Ingen kommentarer: