Artsobservasjoner

mandag 20. august 2012

Kan vi spise tang?

Strandtur til Hellevika
Søndag 19. august Strandtur til Hellevika.
Vi lærer om de viktigste spiselige tangartene i fjæra. http://www.soppognyttevekster.no/events.aspx

Grisetang (Ascophyllum nodosum), blæretang (Fucus vesiculosus), sagtang (F. serratus), sukkertare (Laminaria saccharina), fingertare (L. digitata), havsalat (Ulva lactuca), søl (Palmaria palmata) og fjærehinne (Porphyra umbilicalis). Kunne vi spise noen av disse? Vi dro av gårde nesten hele familien for å lære mer om dette.
Alle algene er spiselige, men ikke alle er like gode. Flere av algene må koke ganske lang tid. Dette gjelder blant annet grisetang som bør koke i 45 minutter. Det er bare de nyeste skuddene som er gode; de som er lysere grønne. Klipp skuddene opp i to til tre cm lange biter før de kokes. Blæretang og sagtang bør ikke spises, ikke fordi de er giftige, men fordi de ikke er noe gode / må koke så lenge. Når det gjelder tareartene vi fant kan de spises, kanskje særlig sukkertare, men de må koke lenge. Havsalat (en grønnalge som vokser ) og søl (en rødalge som vokser på tarearter som fingertare) er de beste og enkleste artene å behandle. De trenger bare 10 minutters koking.

All tang som skal spises bør høstes på våren, da er skuddene friskere og mindre seige.

Tang kan brukes i fiskesuppe.

Ingen kommentarer: