Artsobservasjoner

onsdag 23. januar 2013

Årsmøte i NZF på Jæren fredag 3. mai - søndag 5. mai 2013
Norsk Zoologisk Forening har i år valgt å legge årsmøtet til et fylke som ikke har lokallag. Vi har valgt et flott naturområde som vi selv har lyst til å besøke, så selve årsmøtet er lagt til Revtangen Ornitologiske Stasjon på Jæren, http://revtangen.blogspot.no/.
Det blir ikke bare årsmøtepairer, men vi legger opp til turer rundt på Jæren og flere spennede foredrag. Overnatting i nærheten (Reve hytteutleie, http://www.reveparken.no/)
 altså i nærheten av Jærstrendene og Orrevatnet naturreservat med et rikt fugleliv og mye spennede natur. Ta en titt på programmet nedenfor - og ta kontakt eller meld deg på!

Fredag 3. mai Flaggermusekskursjon ved Mosvannet i Stavanger. Frammøte direkte ved Mosvatnet kl 21. Turleder: Ebbe Nyfors.  Dersom du kommer tidlig blir frammøte ved «Reve hytteutleie» og felles transport derfra. For de som kommer med kollektivtransport (Sola, Stavanger) - vi kan forsøke å organisere henting.
Felles transport i biler/minibuss til Reve hytteutleie for overnatting.

Lørdag 4. mai Ekskursjon til interessante naturområder med Martin Eggen, Jan Stenløkk, Ebbe Nyfors m.fl. som guide. Avreise kl 10.

Årsmøtet på Revtangen ringmerkingsstasjon.
14.00 Årsmøtesaker, valg
17:00 Middag
18.00 Presentasjon av Revtangen Ornitologiske Stasjon, Konservator Alf Tore Mjøs på avdeling for naturhistorie ved Stavanger Museum.
18.30 «Strandet hval på Jæren» ved Jan Stenløkk
19:30 «Hubroundersøkelsen på Høgjæren og i Dalane – forundersøkelser i forbindelse med plan for vindkraft» ved Bjarne Oddane.
20:30 «Kort presentasjon av Artsobservasjoner 2.0». Kristoffer Bøhn, SABIMA


Søndag 5. mai Zoologisk ekskursjon i nærområdet, Orrevatnet (naturreservat), Revtangen. Fugl, herpetiler, insekter. Martin Eggen, Jan Stenløkk m.flere.


Lørdag og søndag:
Stasjonen vil som vanlig være bemannet dersom det er vær til å drive med ringmerking. Forholdene blir nok litt spesielle i år, siden store deler av vegetasjonen er i ferd med å skiftes ut, så det gjenstår å se hvor effektivt det blir. Da får vi muligheter til å få et innblikk i ringmerkingsaktiviteten ved stasjonen.

Overnatting i hytter på Orre eller Reve. Pris 500 kr for begge nettene, må ha egen sovepose eller sengetøy. Mulighet for å stelle egen mat. Leie sengetøy: kr. 50,- Påmeldingsfrist allerede 15. mars på grunn av reservasjon av overnattingsplass. Påmelding til asbjorn.lie@kristiansand.kommune.no


Hjemreise!

Årsmøtepapirene blir lagt ut på vår hjemmeside, www.zoologi.no, innen 15.4.2013.

Mvh Asbjørn Lie (styremedlem NZF).

Ingen kommentarer: