Artsobservasjoner

mandag 14. januar 2013

Fargemerking av fjæreplytt LoFF Longyearbyen på Svalbard

 Ole Edvard Torland fra Mandal betjente stasjonen denne dagen, 1. juli 2011.Her med en nyfanget fjæreplytt.
Fuglen ble veid og målt, påsatt en vanlig ring og et fargemerke. Fjæreplytten som jeg fotograferte utenfor Sodefjed i høst var merket her se:  http://zoologisk.blogspot.no/2012/11/fjreplytt-fra-svalbard-pa-besk-i.html

Uten for feltstasjonen (LOFF) hadde de satt opp ei felle for å fange og fargemerke polarmåker. Her er en åtetyv på ferde, polarreven. Fortsettelse følger.

Tekst og foto: Asbjørn Lie
Lonyearbyen 1. juli 2011.

Ingen kommentarer: