Artsobservasjoner

torsdag 3. januar 2013

Ildsandbie en sterk utryddingstruet art på Flekkerøya


Et av våre nye medlemmer, Frank Strømmen, på Flekkerøya er en dyktig insektfotograf, som også er opptatt av å ta vare på viktige biotoper for insekter. Han har sent meg bilder og tekst om viktige insektbiotoper som er truet på øya. Han var med på humlekurset vi hadde på Østre Randøya i høst, noe som også medførte medlemskap i NZF.
 
Frank skriver:
"I mange år har jeg vært interessert i insekter.  Fotoapparatet blir flittig brukt og jeg legger inn bilder/observasjoner på artsobservasjoner.  Jeg tar kun bilder på Flekkerøy og det er på vestsiden av øya jeg er aktiv. Foreløpig har jeg lagt inn bilder av 350 innsektsarter på artsobservasjoner og har mange hundre igjen på dataen."


Ildsandbie fotografert på blåknapp
 
Om Ildsandbia skriver han "Den er sterkt utryddingstruet ( EN ).  Den har tidligere vært regnet som utryddet i Norge, men er gjenfunnet i noen områder i Østfold, Telemark og Akershus.  På oppdrag fra fylkesmannen i Østfold er det laget en handlingsplan for Rødknappsandbie og Ildsandbie.  Denne handlingsplanen http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2012/759.pdf 
anbefaler jeg dere å lese.

I 2012 var jeg heldig å finne Ildsandbia på Flekkerøy.  Flere ganger fotograferte jeg hunner, og har lagt bilder inn på artsobs.  Ildsandbia er avhengi av blåknapp i tillegg til gunstig bolplass.  I handlingsplanen beskriver Frode Ødegaard hvor avhengig bia er av kort avstand fra boet til store mengder rødknapp/blåknapp. 
 

Langs veien/stien som passerer Mæbøstjønna, og fortsetter til sjøen fant jeg biene.  Her vokser det mye blåknapp.  Dessverre kantklippet kommunen midt i blåknappblomstringen, og store deler av blomstene forsvant.

Sent på sommeren er det ”få” arter igjen som blomstrer men fremdeles mange blomsteravhengige innsekter.  På denne tiden så jeg mange biearter (også humler), sommerfugler, blomsterfluer osv.
Kantklipping er bra men tidspunktet helt feil.Belteviga er også en artsrik innsektsplass med mye blomster langs veien."
 
Merknad: Her driver NZF, Sørlandsavdelingen et slåttemarksprosjekt - så dette er et viktig innspill også til oss. Kunnskap om biologisk mangfold er viktig for å skjøtte området riktig. Vi sparte blåknappen da vi slo enga i Raufidja i høst! 

 
Frank er også opptatt av hva som skjer på Krossodden (en del av Landskapsvernområdet som skjøttes som kystlynghei).

Om dette området skriver Frank: "Jeg bor i Risleviga som ligger rett ved Krossodden.  Veiene/stiene som går fra parkeringsplassen til sjøen var mine favorittplasser for fotografering av innsekter i mange år. Også bukter og ikke gjengrodde områder hvor blomster vokste var helt topp.  Sommerfugler, tovinger, veps og  biller fantes i stort antall.  Dessverre er det ikke slik nå. Sauene er effektive og holder nede buskas, men dessverre nesten alle blomstene.  Litt tistler her og der men det meste blir spist.

Daglig var jeg å fotograferte her tidligere men ikke nå lenger.  Noen innsekter er der fremdeles men det føles dødt.

Hva med sesongbeiting?

Hva med gjerde som hindrer sauene fra å være på Krossodden i blomstersesongen?"
 
De siste somrene har vi fått mange tilbakemeldinger om uheldig forvaltning/skjøtsel av veikanter. Brunsvidde veikanter etter sprøyting er rapportert fra Mandal, Lindesnes og fra Hidra. Det samme har skjedd i Kristiansand. Dette er et tema som vi vil ta opp i Naturverngruppa for å bidra til å få til en bedre skjøtsel av de viktige veikantsamfunnene, "de moderne slåtteengene". Er dette noe du er opptatt av ta kontakt med asbjorn.lie@kristiansand.kommune.no.
 
 
Tekst: Asbjørn Lie og Frank Strømmen". Alle fotos: Frank Strømmen.

1 kommentar:

AnitaH2 sa...

Jeg har masse blåknapp i hagen siden jeg er så sløv til å luke, tror du det kan være ildsandbie på Møvik også? For da skal jeg fortsette den selektive lukinga...
:-)