Artsobservasjoner

lørdag 19. januar 2013

Fargemerket polarmåke på Svalbard

Fargemerket, helt sikkert fanget i fella vist i forrige innlegg fra Longyearbyen.

Rød fargering med koden XJ er enkelt å lese av i felt. Normalt vil den andre metallringen bare kunne leses av  på en død fugl. Fargemerking gjør at du kan følge en fugl over mange år. Inspirerende og funnene kan innrapporteres og følges på internett.

Tekst og foto: Asbjørn Lie
Lonyearbyen, Svalbard 1. juli 2012


Ingen kommentarer: