Artsobservasjoner

fredag 30. mars 2012

Paddeparring i Storetjønna på Flekkerøya 16. mars - et referat

Stor frammøte av ivrige paddeinteresserte på den årlige turen til Storetjønna. Det er veldig tidlig vår og det var observert massevandring i området noen kvelder tidligere. Det var ikke så mange padder å finne i tjernet. I stedet ble stein endevendt rundt tjernet.
Her fant vi mange småsalamander. Både med små sorte flekker på buken, som er hunnene - og med store svarte flekker som er hannene.

Hva er det som skjuler seg under denne steinen?

Jo ei stor gammel padde som nok syntes det var litt tidlig å komme i parringstemning. Denne ettermiddagen var det nokså kaldt.

Turlederene Thor Inge Vollan fra NZF og Beate Strøm Johansen fra Agder naturmuseum syntes å ha det trivelig tross litt småsurt vær.

Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: