Artsobservasjoner

fredag 30. mars 2012

Rensking av salamanderdam på Haumyrheia på Søm

Nzf har de siste årene hjupet til med å renske en god salamnderdam inne i en privat hage på Søm. Nå 28. mars var det allerede kommet mye salamdere i dammen. En ivrig gjen med Jan Ivar Eeg i spissen har startet opp med renskningen.
Dammen må renskes for fjorårgammelt lauv for å være en god dam. Mange lass med gammel lauv ble kjørt bort i kanten abv hagen.

Vi fanget inn salamanderene slik at disse ikke skulle havne i komposten. I tillegg var det mange libellelarver og andre vanninsekter. Vi talt opp 42 salamandere, 9 hunner og 33 hanner.


Etter at dammen var rensket ble salamanderene satt forsiktig ut igjen. Et praktisk tiltak til glede for sammanderene på Søm.


Tekst og foto: Asbjørn Lie. 28. mars 2012.

Ingen kommentarer: