Artsobservasjoner

onsdag 14. april 2010

Dagens art - naturmangfoldåret

2010 er det internasjonale Naturmangfoldåret. Naturmangfold er naturen i alle dens former. Mangfoldet varierer mellom artene, deres leveområder, gener og økosystemer. FNs 1000-års studie viser at tapet av naturmangfold skjer 100 til 1000 ganger raskere i dag enn for 50 år siden. I 2010 skal innsatsen økes for å stanse dette tapet. For å markere naturmangfoldåret ønsker vi i zoologisk forening å markere dette ved å presentere en art (forhåpentligvis daglig ut året). Så hvis du har lyst å bidra med bilder av arter, sjeldne og vanlige ta kontakt med meg, så fordeler vi arter og datoer.
Rødstrupe er en vanlig fugl i hager og skog på Sørlandet, inne i byer og tettbebyggelse han du høre den melankolske sangen allerede i mars - den begynner å synge mens det enda er mørkt.
Tekst og foto: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: