Artsobservasjoner

søndag 18. april 2010

Sommerfugler om våren, dagens arterNeslesommerugl fra Nedre Timenes 11. april i år.
Larver av neslesommerfugl, Kjøstvedt i Lillesand juli 2007
Dagpåfugløye fra Nedre Timenes 11. april i år.
Larver av dagpåfugløye fra Nedre Timenes i 2004. Disse ble sensasjonelt funnet på humle. Har ikke sett denne næringsplanten oppgitt i litteraturen tidligere.

Noen av de første vårtegnene er dagsommerfugler som har latt seg lokke fram av vårsola. Disse har sittet skjult i hulrom som vedstabler, hule trær, kalde loft, urer og lignende. Når vårsola kommer fram litt for tidlig, gjerne i februar mars, får vi gjerne sensasjonspregede avisoppslag om saken.
Disse tidlige sommerfuglene går en usikker fremtid i mørte om/når kulda setter inn igjen.
To av de vanligste dagsommerfuglene man ser om våren er neslesommerfugl og dagpåfugløye.
Førstnevnte er utbredt over hele landet, men får noen få år siden hadde vi en varm periode tidlig på våren som ble ertterfulgt av en kald periode. Dette førte til at neslesommerfuglen nesten ble borte fra Sørlandskystten. Bestanden har heldigvis tatt seg opp igjen.

Sommerfuglene flyr etter overvintring fra til juni, og hunnene legger egg på brennesler. Man kan finne kolonier av disse midt på sommeren.

Tekst og foto: Kai Berggren

Ingen kommentarer: