Artsobservasjoner

mandag 5. april 2010

Gryende vår i Gillsvann

....ei lita råk ved utløpet av Gillsvann, og de første toppendene er på plass, sammen med noen få kvinender...
Gillsvannn ligger så lavt over havet at det påvirkes av salvannsinnstrømming i perioder!
Gillsvann er et av viktigste våtmarksområdene for fugl i Kristiansandsområdet - og det er registrert mange sjeldne og truede vannplanter her! Det siste året har det foregått store utbygginger i området som også har påvirket standsonen i vannet. Gillsvann og de nærmeste omgivelsene er en viktig lokalitet å ta vare på som en opplevelsesverdi og for å ta vare på sjeldne og truede arter!
4.april 2010 Tekst og foto Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: