Artsobservasjoner

mandag 19. april 2010

Vår i skogen og leiktid

tiuren begynner spillet tidlig, den kommer inn på leiken allerede i kvellinga og er den første som begynner på morgenen - før "tiurklokka" rødstrupa begynner å synge, etter det begynner måtrosten og mange andre. Denne leikmorgenen hørte vi også trane i nærheten. På denne leiken i Birkenes så det ikke ut til at høneuka var kommet skikkelig i gang. Spillet var fedig allerede i sekstida. Men vi hørte ei røy som fløy over leiken på morrasida. Bildet ble tatt med ei lukkertid på et halvt sekund!
..ei granmeis varslet i leikområdet..

..årsaken var at den allerede var i gang med hekkesesongen, og hadde begynt å hakke ut reirhull i en gammel høystubbe, her sjekker Odd Kindberg reirhullet...
..trekryperen sang flittig i området, et flott område med mye osp, litt eik og gran - og mye død ved, løse bakflak å gjemme reiret bak..
..laven lungenever på ei gammel innhul osp, som var gått over ende. Lungenever brukes som indikator for gammel skog med lang kontinuitet. I slike områder kan du finne mye sjeldne organismer...
....overalt i skogen fant vi denne fargerike soppen, orange elgbeger - den vokser på urin fra elg, her midt i elgmøkka. Den vokser nå på våren like etter snøsmeltinga..
..detalj fra soppen, her har elgen urinert, god næring for soppen! Ikke nok med det det finnes en annen sopp som parasitterer på denne- brunt elgbeger - så det er kanskje verdt å kikke nærmere etter på neste tur i aprilskogen...
..ei toppbrekkt bjørk, hvor barken er flekket av. Det har nok vært ei spette på ferde..
..her ser vi årsaken, bjørkesplintborren (ei bille) har vært på ferde, i midten ser vi sporet etter mordyret, og gangene ut til siden er etter dens larver. Du trenger altså ikke se insektet for å vite hvem som har vært på ferde. Mat til ei spette har det blitt i vinter, vi så et dvergspettpar i nærheten og hørte ei flaggspett tromme...
Tiurleik er ikke bare tiur, ofte ligger leikene i gammel skog med andre sjeldne og truete arter, vel verd å ta vare på!
Det er mange ute i skogen på leik, fint å høre om dine erfaringer på bloggen - jeg skal ut igjen så snart jeg får en anledning!
Birkenes, 16.-18. april. Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: