Artsobservasjoner

fredag 20. januar 2012

Båndkorsnebb-bad

Smådammer er flotte plasser å fotografere fugl.
Denne dammen var are en forsenkning på en parkeringsplass.

Hygiene er tydelig viktig for fugl.

Kanskje og litt badeglede.

Grundig vask!

Artig, her en hunnfugl.

Herlig!

Bildene er tatt ved Vest-Agder sentralsykehus høsten 2011.

Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: