Artsobservasjoner

torsdag 19. januar 2012

Dyreliv i det moderne kulturlandskapet

Rådyr kommer gjennom stubbåkeren rett forran en gjeng med fuglekikkere på jordene på Sangvik. Utkikksplassen kalles "Bjørke", og ligger like ved bjørkeskogen ute på jordet.
Når det snakkes om verdifulle kulturlandskap snakkes det ofte om gamle slåttenger. Men også i områder med mer intensiv bruk er det mye liv. Spesielt fugl på trekk. Spesielt er det bra hvis en åker ligger brakk og med mye ugras.Tekst og foto: Asbjørn Lie
Sangvik, Søgne.

Ingen kommentarer: