Artsobservasjoner

søndag 15. januar 2012

Overvintrende musvåk

Musvåk på Kviljo på Lista 14. januar 2012. Det holdt også til en ved fyret. Den milde vinteren er gunstig for mange fugl som normalt ikke overvintrer hos oss.

Tekst og foto: Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: