Artsobservasjoner

lørdag 21. januar 2012

Båndkorsnebb - spesialist på kongler av lerk

Båndkorsnebb hann, i lerk ved Vest-Agder Sentralsykehus.
Det står flere leketrær i området som bugnet av kongler.

Hunnfuglen er mindre fargerik.

En akrobat. Lette å skille fra de to hjemlige artene, furu- og grankorsnebb på de hvite vingebåndene.

Den hekker normalt i Russland, men også enklete par i Skandinavia. Kanskje en sammenheng med innplantet lerk?

Litt fjærpuss!

Artig å fotografere fugl som er så lite sky overfor mennesker! Ikke nok med det - denne trekryperen dukket opp i samme tre som båndkorsnebbene satt.

Bildene ble tatt høsten 2011.

Tekst og foto: Asbjørn Lie.

Ingen kommentarer: