Artsobservasjoner

søndag 15. januar 2012

Langs sjø og kulturlandskap i Søgne i januar

Smålom i Kusseviga. Nå på vinteren er det mest fugl å se på kysten og ved sjøen. Det lå to smålom, to gråstrupedykkere, mye kvinand, siland, et par toppandhander og noen laksender i området. Flott å kikke langs sjøen på denne tida, og Kusseviga er et godt valg.

På Sangvik satt denne kornkråka sammen med et par kråker. Jeg så også et par skogduer og kaie. Mye kråkefugl. På Tjomsemoen var det ei enslig heipiplerke.
Eller var det 3 dvergdykkere i Torvefjoden. Så litt er det å se for den som kommer seg ut!
Tekst og foto: Asbjørn Lie.
Søgne 15. januar 2012.

Ingen kommentarer: