Artsobservasjoner

onsdag 25. januar 2012

SABIMA-helgeseminar i Kristiansand 17-18. mars

SABIMA skal i løpet av våren holde syv seminarer om naturmangfoldloven landet over. Velkommen til seminaret: Naturvern anno 2012 – ny lov – nye verktøy – ny giv. 17. og 18 mars kommer de til Kristiansand. Fra SABIMA-seminar "Naturvern i praksis" i Stjørdal høsten 2011. Foto: SABIMA.Små brukerkurs


Seminarene vil gi deltakeren oversikt over hovedinnholdet i naturmangfoldloven, dens forskrifter og betydningen de har for biomangfoldet. Lokale saker. En viktig målsetting med seminarene er å gi deltakerne innsikt i hvordan de selv kan påvirke lokale utbyggingssaker som truer biomangfoldet. Det blir satt av god tid til diskusjon og gruppearbeid hvor vi jobber med lokale eksempler, og viser hvordan loven kan brukes i praksis. Vi oppfordrer deltakere til å sende inn eksempler på lokale saker til: anne.breistein@sabima.no


Åpent for alle


Seminarene er åpne for alle. Vi har god erfaring med å holde seminarer for våre medlemsforeninger, og har sett at deltakerne har fått mye igjen for å treffes på en felles arena på tvers ulike interesser. Nå håper vi at både medlemmer og andre naturinteresserte vil ta del i seminaret og reiser hjem etter endt seminar med lyst til å bidra både gjennom kartleggingsinnsats og innspill til forvaltningen.


Dette er sakset fra SABIMAS hjemmeside, led mer her: http://sabima.no/sider/tekst.asp?side=980


Jeg har vært på et par slike kurs tidligere. Anbefalingsverdig.


Asbjørn Lie

Ingen kommentarer: