Artsobservasjoner

mandag 28. juni 2010

Dagens art. 28.juni. Stillits
Stillitsen er en kompakt fink med stort hode. Den er svært karakteristisk i sin fargeslående drakt med rødt,hvit og svart hode.
I flukt er det gule vingebåndet artens beste kjennetegn,men den hvite overgumpen og den
særpregene hodetegningen er også gode kjennetegn. Den blir ca. 14cm lang
Tekst og foto. Olav Didriksen

Ingen kommentarer: